ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวแปรสุ่ม"

ใส่รอมีประโยชน์อะไร
(ใส่รอมีประโยชน์อะไร)
 
หรืออาจมองได้ว่า ตัวแปรสุ่มก็คือปริมาณที่ค่าของมันไม่ถูกเจาะจงไว้ หรือไม่ได้รู้แน่ๆ แต่อาจเป็นได้หลายๆค่า โดยที่[[การแจกแจงความน่าจะเป็น]]จะใช้ในการอธิบายถึงโอกาสที่ค่าต่างๆของตัวแปรสุ่มจะเป็นไปได้
 
==อ้างอิง==
{{Reflist}}
 
[[หมวดหมู่:สถิติศาสตร์]]