ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)"

ย้อนการแก้ไขที่ 3098669 สร้างโดย Gunlife (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 3098669 สร้างโดย Gunlife (พูดคุย))
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.จ. (ฝ่ายหน้า)]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.]]
 
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ได้รับ การพรรณนาความดศกเศร้าในพระทัยจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จาการที่เรือประทีปของสมเด็จพระนางเจ้า สุนันทากุมาีรัตน์ ดังความที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขา
" ถึง เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม) เมื่อครั้งยังเป็นพระยาเทพประชุน ข้าหลวงใหญ่นครเชียงใหม่อยู่ในขณะนั้นว่า
หญิงใหญ่นั้น เป็นคนว่ายน้ำแข็ง แจวเรือพายเรือได้แข็ง แต่ที่ตายครั้งนี้ เห็นจะเป็นเพราะห่วงลูก เพราะพี่เลี้ยง
ของลูกว่ายน้ำไม่เป็น คนที่อยู่ในเก๋งเรือนั้น ถึง 6-7 คนด้วยกัน นอกนั้นรอดหมด ตายแต่พี่เลี้ยงของลูก กับ
แม่ลูกเท่านั้น เก๋งเรือนั้น ปิดฝาเกล็ดแลเอาม่านลงข้างแถบตะวันออกตลอด เพราะเเดดร้อน ข้างแถบตะวันตกปิด
ฝาเกล็ดอยู่สองช่อง ช่องนั้นเฉพาะพาตัวคนลอดออกมาได้ เมื่อได้หญิงใหญ่นั้น ได้ที่ช่องหน้าต่างนั้น แต่ว่าเพราะ
ติดท้องก็จะไม่ติด กลัวว่าจะพาลูกออกมาด้วย แต่สิ้นกำลังออกมาไม่ได้ จึงข้างอยู่ การซึ่งเป็นขึ้นครั้งนี้ ทำให้ได้
ทุกข์โทมนัสเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งไม่ได้เคยพบเลยตั้งแต่เกิดมา "
32,569

การแก้ไข