ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเซนต์ดอมินิก"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
* วงโยธวาทิตร่วมแสดงดนตรีต้อนรับคณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา[[เอเชี่ยนเกมส์]] ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ - ธันวาคม 2541
* วงโยธวาทิตร่วมแสดงดนตรีในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการภาคพื้นตะวันออกไกลและแปซิฟิกตอนใต้ ([[เฟสปิกเกม]]) ครั้งที่ 7 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ - มกราคม 2542
* [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "พระภัทรมหาราชเจ้า ปกเกล้านิกรเกษม" เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ]][[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] ครบ 6 รอบ - 7 ธันวาคม 2542
* เป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์จากการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน - ปี 2543
* ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล [[ISO 9002]] จากสำนักงานใหญ่บริษัท SGS ประเทศ[[ออสเตรเลีย]] - 26 กรกฎาคม 2543 ถึง 26 กรกฎาคม 2546
14,527

การแก้ไข