ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 ปีที่แล้ว
ภาพ:ภาพว่าง|'''สิงห์คะนองนา''' แทน [[มหาวิทยาลัยปทุมธานี | รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี]]
ภาพ:สิงห์ขาว.jpg|'''สิงห์ขาว''' แทน [[คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
ภาพ:สิงห์ฟ้า.gifjpg|'''สิงห์ฟ้า''' แทน [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต|รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต]]
</gallery>
 
2

การแก้ไข