ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 2"