ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยอีสาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| address = 311/1 ถนนขอนแก่น-มัญจาคีรี ต.บ้านทุ่ม [[อำเภอเมืองขอนแก่น|อ.เมือง]] [[จังหวัดขอนแก่น|จ.ขอนแก่น]]
| abbr= มอส.
| establish_date = [[928 กันยายนมกราคม]] [[พ.ศ. 25522545]]
| founder =
| type = [[สถาบันอุดมศึกษาเอกชน|เอกชน]]
}}
 
'''มหาวิทยาลัยอีสาน''' เป็น[[สถาบันอุดมศึกษาเอกชน]] ตั้งอยู่[[จังหวัดขอนแก่น]] จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในชื่อว่า "วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ" เมื่อปี พ.ศ. 2545<ref>[http://www.mua.go.th/pr_web/know_ohec/university_1.xls สถาบันอุดมศึกษา]สกอ.</ref> โดยพันตรี ดร.อุดร แสวงการ และ ดร.จรรยา แสวงการ ได้รับอนุญาตจาก[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] ให้เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง
 
มหาวิทยาลัยอีสาน ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ [[9 กันยายน]] [[พ.ศ. 2552]]<ref>http://www.esu.ac.th/?q=node/14</ref>
 
 
== หลักสูตรที่เปิดสอน ==