ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงซาจิโกะ ฮิซะโนะมิยะ"

(replaceViaLink)
 
== ราชตระกูล ==
{{ahnentafel top|collapsed=yes|width=100%}}
<center>
<center>{{ahnentafel-compact5
{| class="wikitable"
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
|+'''พระราชตระกูลในสามรุ่นของ เจ้าหญิงซะชิโกะ'''
|border=1
|-
|boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0;
|-
|boxstyle_1=background-color: #fcc;
| rowspan="8" align="center"| '''เจ้าหญิงซะชิโกะ<br />'''
|boxstyle_2=background-color: #fb9;
| rowspan="4" align="center"| '''พระชนก:'''<br />[[สมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ]]
|boxstyle_3=background-color: #ffc;
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[สมเด็จพระจักรพรรดิไทโช]]
|boxstyle_4=background-color: #bfc;
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ]]
|boxstyle_5=background-color: #9fe;
|-
| rowspan1="8" align="center"| '''เจ้าหญิงฮิซะชิโกะ<br />'''
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />พระสนมยะนะงิวะระ นะรุโกะ
| rowspan2="4" align="center"| '''พระชนก:'''<br />[[สมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ]]
|-
| rowspan3="2" align="center"| '''พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[สมเด็จพระจักรพรรดินีเทเมนีโคจุน]]
| rowspan4="2" align="center"| '''พระอัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[สมเด็จพระจักรพรรดิไทโช]]
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br />เจ้าชายคุโจ มิชิทะกะ แห่ง[[ฟูจิวาระ|ตระกูลฟูจิวาระ]]
|5= [[สมเด็จพระจักรพรรดินีเทเม]]
|-
|6= [[เจ้าชายคุนิโยชิ คุนิ]]
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />คุณหญิงอิกุโกะ โนะมะ
|7= [[เจ้าหญิงชิกะโกะ ชิมะสึ|เจ้าหญิงชิมะสึ ชิกะโกะแห่งแคว้นซัตสึมะ]]
|-
| rowspan8="4" align="center"| '''พระชนนี:'''<br />[[สมเด็จพระจักรพรรดินีโคจุนเมจิ]]
|9= พระสนมนะรุโกะ ยะนะงิวะระ
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />[[เจ้าชายคุนิโยะชิ แห่งคุนิ]]
| align 10= "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />[[เจ้าชายอะซะฮิโกะมิชิทะกะ คุนิโจ]]
|11= อิคุโกะ โนะมะ
|-
|12= [[เจ้าชายอะซาฮิโกะ คุนิ]]
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br /> คุณหญิงมะกิโกะ อิซุเมะ
|13= มะกิโกะ อิซุมิ
|-
|14= ไดเมียวทะดะโยชิ ชิมะสึแห่งแคว้นซัตสึมะ
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />เจ้าหญิงชิมะสุ ชิกะโกะ แห่งซัตสึมะ
|15= ซุมะโกะ ยะมะซะกิ
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br /> เจ้าชายชิมะสุ ทะดะโยะชิ<br>ไดเมียวคนที่ 29 และคนสุดท้ายแห่งซัตสึมะ, โอซุมิ และเฮียวกะ
|16= [[สมเด็จพระจักรพรรดิโคเม]]
|-
|17= [[โยชิโกะ นากายามา|พระสนมโยชิโกะ นะกะยะมะ]]
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br /> คุณหญิงซุมะโกะ ฮิโระ
|18= ทะคะมิตสึ ยะนะงิวะระ
|}
|19= อุทะโนะ ฮะเซะคะวะ
</center>
|20= [[คุโจ ฮิสะทาดะ|เจ้าชายฮิซะทะดะ คุโจ]]
|21= สึเนะโกะ คะระฮะชิ
|22= โยะริโอะกิ โนะมะ
|23=
|24= [[เจ้าชายฟุชิมิ คุนิเอะ|เจ้าชายฟุชิมิ คุนิเอะที่ 20 และ 23 มิยะเกะแห่งฟุชิมิ]]
|25= โนะบุโกะ โทะริอิโคจิ
|26= โทะชิมะซึ อิสึมิเทอิ
|27=
|28= ไดเมียวฮิซะมิตสึ ชิมะสึแห่งแคว้นซัตสึมะ
|29= ชิโมะโกะ ชิมะสึแห่งเอจิเซน-ชิมะสึ
|30=
|31=
}}</center>
{{ahnentafel bottom}}
 
== อ้างอิง ==