ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประสาทศัลยศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ประสาทศัลยศาสตร์''' ({{lang-en|neurosurgery, neurological surgery}}) เป็น[[การแพทย์]]เฉพาะทางสาขาหนึ่งทาง[[ศัลยศาสตร์]] ดูแลเกี่ยวกับ[[การป้องกัน]] [[วินิจฉัย]] [[รักษา]] [[ฟื้นฟู]]โรคที่เกี่ยวข้องกับ[[ระบบประสาท]] รวมถึง[[สมอง]] [[ไขสันหลัง]] [[กระดูกสันหลัง]] [[เส้นประสาทส่วนปลาย]] และระบบหลอดเลือดสมองนอกกะโหลกศีรษะด้วย
{{ต้องการวิกิลิงก์}}
'''ประสาทศัลยศาสตร์''' ({{lang-en|neurosurgery, neurological surgery}}) เป็นการแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ดูแลเกี่ยวกับการป้องกัน วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท รวมถึงสมอง ไขสันหลัง กระดูกสันหลัง เส้นประสาทส่วนปลาย และระบบหลอดเลือดสมองนอกกะโหลกศีรษะด้วย
{{แพทยศาสตร์}}
{{Neurosurgical procedures}}
14,353

การแก้ไข