ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหสัมพันธ์"

เพิ่มขึ้น 26 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
(new article)
 
 
โดย ''E'' คือตัวดำเนินการของ[[ค่าคาดหมาย]], ''cov'' คือ [[ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว]], และ ''corr'' คือค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
 
หมายเหตุ สหสัมพันธ์ของเพียร์สันจะนิยามได้เฉพาะกรณีที่ไม่มีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์
 
==อ้างอิง==
350

การแก้ไข