ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลโลก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ]]
* [[ศาลอาญาระหว่างประเทศ]]
* [[ศาลถาวรเพื่อความสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศ]] - ศาลในอดีตกาลซึ่งพัฒนามาเป็น[[ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ]]
 
{{แก้กำกวม}}
38,884

การแก้ไข