ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์"

|-
| rowspan = "3" | 2554 || ''ดุจดาวดิน '' |||| [[อคัมย์สิริ สุวรรณศุข]] || [[กันตนา]] || [[ช่อง 7]]
|-
| ''[[ฟ้าจรดทราย]]'' || โรแบร์ || [[มรกต กิตติสาระ]] || [[ดาราวิดีโอ]] || [[ช่อง 7]]
|-
| ''สุดหัวใจ เจ้าชายเทวดา'' || อิเหนา || [[ลลนา ก้องธรนินทร์]] || [[กันตนา]] || [[ช่อง 9]]
|-
| ''[[ฟ้าจรดทราย]]'' || โรแบร์ || [[มรกต กิตติสาระ]] || [[ดาราวิดีโอ]] || [[ช่อง 7]]
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม