ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัญลักษณ์ชเลฟลี"

(หน้าใหม่: thumb|[[ทรงสิบสองหน้าปรกติ เป็นทรงหลายหน้าปรกติที่มี...)
 
| <math>\begin{Bmatrix} p , q \end{Bmatrix}</math>
| <math>t_0\{p,q\}</math>
| {{CDD|node_1|p|node|q|node}}
| [[ไฟล์:CDW ring.png]][[ไฟล์:CDW p.png]][[ไฟล์:CDW dot.png]][[ไฟล์:CDW q.png]][[ไฟล์:CDW dot.png]]
|- align=center
! ทรงหลายหน้าเสมือนปรกติ
| <math>\begin{Bmatrix} p \\ q \end{Bmatrix}</math>
| <math>t_1\{p,q\}</math>
| {{CDD|node|p|node_1|q|node}}
| [[ไฟล์:CDW dot.png]][[ไฟล์:CDW p.png]][[ไฟล์:CDW ring.png]][[ไฟล์:CDW q.png]][[ไฟล์:CDW dot.png]]
|- align=center
! ทรงหลายหน้าปรกติคู่กัน
| <math>\begin{Bmatrix} q , p \end{Bmatrix}</math>
| <math>t_2\{p,q\}</math>
| {{CDD|node|p|node|q|node_1}}
| [[ไฟล์:CDW dot.png]][[ไฟล์:CDW p.png]][[ไฟล์:CDW dot.png]][[ไฟล์:CDW q.png]][[ไฟล์:CDW ring.png]]
|}
 
| <math>\begin{Bmatrix} p, q , r \end{Bmatrix}</math>
| <math>t_0\{p,q,r\}</math>
| {{CDD|node_1|p|node|q|node|r|node}}
| [[ไฟล์:CDW ring.png]][[ไฟล์:CDW p.png]][[ไฟล์:CDW dot.png]][[ไฟล์:CDW q.png]][[ไฟล์:CDW dot.png]][[ไฟล์:CDW r.png]][[ไฟล์:CDW dot.png]]
|- align=center
! ทรงหลายห้องปลายตัดครึ่งด้าน
| <math>\begin{Bmatrix} p \\ q , r \end{Bmatrix}</math>
| <math>t_1\{p,q,r\}</math>
| {{CDD|node|p|node_1|q|node|r|node}}
| [[ไฟล์:CDW dot.png]][[ไฟล์:CDW p.png]][[ไฟล์:CDW ring.png]][[ไฟล์:CDW q.png]][[ไฟล์:CDW dot.png]][[ไฟล์:CDW r.png]][[ไฟล์:CDW dot.png]]
|- align=center
! ทรงหลายห้องปลายตัดครึ่งด้านคู่กัน
| <math>\begin{Bmatrix} q , p \\ r \end{Bmatrix}</math>
| <math>t_2\{p,q,r\}</math>
| {{CDD|node|p|node|q|node_1|r|node}}
| [[ไฟล์:CDW dot.png]][[ไฟล์:CDW p.png]][[ไฟล์:CDW dot.png]][[ไฟล์:CDW q.png]][[ไฟล์:CDW ring.png]][[ไฟล์:CDW r.png]][[ไฟล์:CDW dot.png]]
|- align=center
! ทรงหลายห้องปรกติคู่กัน
| <math>\begin{Bmatrix} r, q , p \end{Bmatrix}</math>
| <math>t_3\{p,q,r\}</math>
| {{CDD|node|p|node|q|node|r|node_1}}
| [[ไฟล์:CDW dot.png]][[ไฟล์:CDW p.png]][[ไฟล์:CDW dot.png]][[ไฟล์:CDW q.png]][[ไฟล์:CDW dot.png]][[ไฟล์:CDW r.png]][[ไฟล์:CDW ring.png]]
|}
 
130,949

การแก้ไข