ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุนิตา ลีติกุล"

{{เกิดปี|2518}}
[[หมวดหมู่:การเปลี่ยนศาสนา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เคยนับถือศาสนาอิสลาม]]
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทย-อัฟกานิสถาน]]
ผู้ใช้นิรนาม