ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไกลช์ชัลทุง"

'''ไกลช์ชอัลทุง''' ({{lang-de|Gleichschaltung}}) หมายถึง "การประสานงาน" "การทำให้เป็นแบบเดียวกัน" เป็นคำที่ใช้เรียกการเปลี่ยนแปลงของพรรคนาซีในการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเยอรมนีเป็นแบบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง จุดประสงค์ของแนวความคิดดังกล่าว คือ การกำจัด[[ลัทธิเฉพาะบุคคล]] โดยการบีบบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักการเดียวกัน และกำหนดกรอบความคิดให้อยู่ในความเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ[[เกสตาโป|กองกำลังตำรวจ]]อย่างเข้มงวด
 
== ทรรศนะโดยทัศนะทั่วไป ==
 
ช่วงเวลาระหว่างปี [[ค.ศ. 1933]] จนถึง [[ค.ศ. 1937]] เป็นช่วงเวลาของการกำจัดกลุ่มที่ต่อต้านการปกครองในระบอบนาซี ซึ่งอาจมีอิทธิพลเหนือประชากร อย่างเช่น สหภาพการค้าหรือพรรคการเมืองอื่น การควบคุมอุตสาหกรรมและศาสนจักร ส่วนองค์กรทางการปกครองที่ไม่สามารถทำลายลงได้ ถูกควบคุมอย่างเด็ดขาดภายใต้นโยบายของรัฐบาล