ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครือข่ายพลังประชาธิปไตยแดงสยาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''เครือข่ายพลังประชาธิปไตยแดงสยาม''' เป็น[[กลุ่มการเคลื่อนไหวทางการเมือง]]ที่แยกตัวออกจาก[[แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ แดงทั้งแผ่นดิน]] ก่อตั้งเมื่อ [[พ.ศ. 2552]] มีจุดประสงค์เพื่อต่อต้าน[[อำมาตยาธิปไตย]]<ref>[http://breakingnews.quickze.com/readnews-122110-%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8A.%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.html แดงสยามผนึกนปช.ชูสถาบันกษัตริย์-โค่นระบบอำมาตย์]</ref>
 
หลังจากการรัฐประหารเมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยคณะทหารที่มี พล.อ สนธิ บุญยรัตกลินเป็นผู้นำ ในนาม คณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ คปค <ref>เดิม คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Council for Democratic Reform under Constitutional Monarchy (อักษรย่อ CDRM) ต่อมาได้ตัดคำว่า under Constitutional Monarchy ออก เพื่อไม่ให้สื่อต่างประเทศนำไปตีความว่า คณะปฏิรูปฯ เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็น Council for Democratic Reform (อักษรย่อ CDR) โดยยังคงใช้ชื่อภาษาไทยตามเดิม [2]</ref> ได้ทำการล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่มี พ.ต.ท ด.ร ทักษิณ ชินวัตร (ในขณะนั้น) เป็นนายกรัฐมนตรี
ได้มีการจัดตั้งคณะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้น และประกาศใช้ในปี 2550 เพื่อบังคับใช้ในแผ่นดิน โดยลดบทบาทของฝ่ายการบริหาร และเพิ่มบทบาทฝ่ายตุลาการในการควบคุมฝ่ายบริหาร อีกทั้งลดบทบาทสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ให้เป็นการสรรหาจากฝ่ายผู้มีอำนาจ ซึ่งผิดหลักการเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ที่ปรากฎในรัฐธรรมนูญปี 2540 มีการยุบพรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้าม ตัดสิทธิ์คณะกรรมการพรรค เพื่อทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมือง ที่เป็นฐานเสียงของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และยังดำเนินคดีกับอดีตนายกรัฐมนตรี ด้วยข้อหาทุจริตจากการซื้อที่ดิน ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารบ้านเมือง
 
ผู้ใช้นิรนาม