ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การมหาชน"

* [[สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ]] (SIPA) <!-- (Software Industry Promotion Agency) -->
* [[สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์]]
* [[สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์]]
 
=== กระทรวงพลังงาน ===
58,493

การแก้ไข