ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารอัสสัมชัญ"

→‎ประวัติ: แก้ศัพท์ให้ลิงก์ตรงชื่อบทความ
(เพิ่มหมวดหมู่)
(→‎ประวัติ: แก้ศัพท์ให้ลิงก์ตรงชื่อบทความ)
== ประวัติ ==
โบสถ์อัสสัมชัญ ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในราวปี [[พ.ศ. 2352]] โดยบาทหลวง ปาสกัล
โบสถ์อัสสัมชัญสร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่ [[พระนางมารีอา]]ได้รับเกียรติยกขึ้น[[สวรรค์]] แล้วเสร็จ ในปี [[พ.ศ. 2365]] และได้รับสถาปนาเป็น อาสนวิหารอัสสัมชัญ ในปีถัดมา ตั้งแต่นั้นมา อัสสัมชัญได้เป็นที่พำนักของบรรดามุขนายกผู้เป็นประมุข[[พระสังฆราชประมุขมิสซังสยาม]]ต่างๆใน[[ประเทศไทย]]สมัยนั้น ทั่วบริเวณดังกล่าวเป็นชานเมืองกรุงเทพฯ และครอบครัว[[คริสตัง]]ซึ่งค่อยๆโยกย้ายมาตั้ง บ้านเรือนอยู่ข้างๆวัด จนถึงปี [[พ.ศ. 2407]] เมื่อเมืองได้ขยายไปจนถึงบริเวณดังกล่าวและจำนวนคริสตังได้เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องตั้งบริเวณนั้นให้เป็น[[คริสตชน]] ดังนั้น ในปี [[พ.ศ. 2407]] พระคุณเจ้าดือปองด์ จึงตั้งอัสสัมชัญเป็นกลุ่ม คริสตชนอย่างเป็นทางการคุณพ่อ [[คุณพ่อฟรังซัว ยอเซฟ ชมิตต์]] เป็นเจ้าอาวาสอธิการโบสถ์องค์แรก
 
ในต่อมาปี [[พ.ศ. 2485]] ได้เกิดสงคราม เครื่องบินทิ้งระเบิดในบริเวณวัด อัสสัมชัญ ทั้งระเบิดทำลายและระเบิดเชื้อเพลิง อาคารต่างๆรอบวัดได้รับความเสียหายอย่างมาก หมู่บ้านคริสตังก็ถูก เผา ทำลายหมด อาสนวิหารด้านซ้ายได้ถูกระเบิดทำให้ได้รับความเสียหายมาก ทั้งกำแพง ประตูหน้าต่าง ประจก คุณพ่อแปรูดงต้องซ่อมแซมหมดทุกอย่าง
 
ในปี [[พ.ศ. 2527]] [[สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2]] ได้เสด็จเยือน ประเทศไทย [[พระคาร์ดินัล]] [[ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู]] ได้ถือเป็นเกียรติอัญเชิญสมเด็จพระสันตะปาปา เสด็จมาเยี่ยมเยือนอาสนวิหาร อัสสัมชัญ และอวยพระพรแก่บรรดาพระสงฆ์[[บาทหลวง]] [[คณะนักบวชคาทอลิก|นักบวชชายหญิง]]ทุกคณะ พร้อมด้วยบรรดาคริสตังที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น ระหว่างปี พ.ศ. 2526-2532 คูณพ่อชุมภา คูรัตน์ เห็นว่าภายในอาสนวิหารอัสสัมชัญจำเป็นต้องได้รับการตกแต่งเสียใหม่ จึงได้ทำการตกแต่ง และซ่อมแซมวัดอาสนวิหารในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งได้จัดทะทำพระแท่นบูชา และพื้นที่บริเวณพระแท่นเสียใหม่
 
== อ้างอิง ==