ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิทินจันทรคติ"

(r2.6.4) (โรบอต เพิ่ม: ms:Takwim qamari)
* [http://www.thaistudy.chula.ac.th/its_pinitthai/phpPrint.php?qID=8 ปฏิทินไทยดั้งเดิม] โดย รศ. ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.myhora.com/ปฏิทิน-จันทรคติไทย-พ.ศ. 2554.aspx ปฏิทิน จันทรคติไทย พ.ศ.2554 (2300-2584)]
* [http://www.myhora.com/ปฏิทิน-จันทรคติไทย-พ.ศ.2554.aspx ปฏิทิน]
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม