ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัมมาร สยามวาลา"

 
{{เกิดปี|2482}}
{{โครงชีวประวัติ}}
 
[[หมวดหมู่:นักเศรษฐศาสตร์ชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:ศาสตราจารย์]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนอัสสัมชัญ]]
{{โครงชีวประวัติ}}
 
[[en:Ammar Siamwalla]]
3,242

การแก้ไข