ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรมันคาทอลิกในประเทศไทย"

ไม่ต้องมีภาษาอังกฤษก็ได้มั้ง
(ไม่ต้องมีภาษาอังกฤษก็ได้มั้ง)
[[ไฟล์:Assumption cathedral Bangkok.jpg|thumb|[[อาสนวิหารอัสสัมชัญ]] กรุงเทพฯ]]
 
'''คริสตจักรคาทอลิกในประเทศไทย''' ({{lang-en|Catholic Church in Thailand}}) หรือที่ชาวคาทอลิกเรียกโดยย่อว่า '''พระศาสนจักร''' เป็นประชาคมของคริสต์ศาสนิกชนชาวไทยที่นับถือ[[นิกายโรมันคาทอลิก]] มีการปกครองตนเองแต่ภายใต้การควบคุมของ[[สันตะสำนัก]] ปัจจุบันมีชาวไทยนับถือนิกายคาทอลิกอยู่ราว 250,000 คน<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 468</ref>
 
== ประวัติการเผยแพร่ ==
3,309

การแก้ไข