ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เส้นรอบรูป"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 ปีที่แล้ว
! รูปร่าง !! สูตรเส้นรอบรูป !! ตัวแปร
|-
| [[รูปวงกลม]] || <math>LP = 2 \pi r = \pi D\;</math> || ''r'' = รัศมีของรูปวงกลม<br />''D'' = เส้นผ่านศูนย์กลางของรูปวงกลม
|-
| [[รูปวงรี]] || <math>LP = \pi ab\;</math> || ''a'', ''b'' = กึ่งแกนของรูปวงรี
|-
| [[รูปสามเหลี่ยม]] || <math>LP = a + b + c\;</math> || ''a'', ''b'', ''c'' = ความยาวของด้านทั้งสาม
|-
| [[รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส]] || <math>LP = 4l\;</math> || ''l'' = ความยาวของด้านใดด้านหนึ่ง
|-
| [[รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก]] || <math>LP = 2(l + w)\;</math> || ''l'' = ความยาว, ''w'' = ความกว้าง
|-
| [[รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน]] || <math>LP = 2(a + b)\;</math> || ''a'', ''b'' = ความยาวของด้านจากจุดยอดจุดหนึ่ง
|-
| [[รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า]] || <math>LP = n \cdot a\;</math> || ''n'' = จำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยม<br />''a'' = ความยาวของด้านใดด้านหนึ่ง
|-
| [[รูปหลายเหลี่ยมปรกติ]]<br />(ด้านเท่ามุมเท่า) || <math>LP = 2nb \sin \left( \frac{\pi}{n} \right)</math> || ''n'' = จำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยม<br />''b'' = ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางกับ[[จุดยอด]]จุดหนึ่ง
|-
| [[รูปหลายเหลี่ยม]]ทั่วไป || <math>LP = a_{1} + a_{2} + a_{3} + \ldots + a_{n} = \sum_{i=1}^{n}a_{i}</math> || <math>a_{i}</math> = ความยาวของด้านที่ ''i'' ของรูป ''n'' เหลี่ยม (ตั้งแต่ 1 ถึง ''n'')
|}
เส้นรอบรูปเกี่ยวกับระยะทางรอบรูปของรูปร่างอย่างใดอย่างหนึ่ง เส้นรอบรูปสำหรับรูปร่างทั่วไปสามารถคำนวณเป็นเส้นทางด้วย <math>\int_0^L \mathrm{d}s</math> เมื่อ ''L'' เป็นความยาวของเส้นทาง และ d''s'' คือส่วนของเส้นตรงกณิกนันต์ (ขนาดเล็กมากและมีจำนวนเป็นอนันต์) ทั้งสองอย่างนี้ต้องถูกแทนที่ด้วยรูปแบบทางพีชคณิตอื่นเพื่อให้สามารถหาคำตอบได้ เป็นสัญกรณ์ขั้นสูงของเส้นรอบรูป ซึ่งรวมถึง[[ไฮเพอร์เซอร์เฟซ]] (hypersurface) ที่ล้อมรอบปริมาตรใน[[ปริภูมิแบบยูคลิด]] ''n'' [[มิติ]] พบได้ในทฤษฎีของ[[เซตกัชชอปโปลี]] (Caccioppoli set)
130,935

การแก้ไข