ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตกในบาป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ขับจากสวรรค์ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น การตกในบาป: ศัพท์บัญญัติ)
{{ใช้ปีคศ|width=240px}}
[[ไฟล์:Domenichino_adam_eve.jpg|thumb|240px|right|อาดัมและอีฟถูกขับจาก[[สวนอีเด็น]]โดยพระเจ้าหลังจากกระทำ[[ปฐมบาปกำเนิด]] โดย [[โดเม็นนิชิโน ]]]]
'''ขับจากสวรรค์การตกในบาป''' หรือ '''การถูกขับจากสวรรค์การตกในบาป''' หรือ '''ถูกขับ''' (ภาษาอังกฤษ: '''Fall of Man''' หรือ '''the Fall''') หมายถึงการเปลื่ยนแปลงเป็นครั้งแรกของมนุษย์จากสภาวะของความบริสุทธิ์ที่เชื่อฟัง[[พระเจ้า]]ไปเป็นสภาวะของความรู้สึกผิดเพราะความไม่เชื่อฟังในพระเจ้า ใน[[ปฐมบาปกำเนิด]] ใน[[คริสต์ศาสนาคริสต์]], มนุษย์คนแรก[[อาดัม]]และ[[อีฟ]]เมื่อแรกเริ่มอาศัยอยู่กับพระเจ้าภายในสวรรค์ แต่มาถูกล่อลวงโดยงูให้กินผลไม้จาก “[[ต้นไม้แห่งความรู้ในทางดีและชั่ว]]” (Tree of Knowledge of Good and Evil) ซึ่งพระเจ้าทรงสั่งห้ามไว้ว่าไม่ให้แตะต้อง หลังจากที่กินเข้าไปแล้วก็เกิดความละอายในความเปลือยเปล่าของร่างกาย และในที่สุดก็ถูกขับจากสวรรค์การตกในบาปโดยพระเจ้า การถูกขับจากสวรรค์การตกในบาปมิได้กล่าวถึงโดยตรงใน[[คัมภีร์ไบเบิล]] แต่กล่างถึงทั้งเรื่องของความไม่เชื่อฟังและการถูกขับ
 
ในศาสนาอื่นเช่น[[ศาสนายูดาย]], [[ศาสนาอิสลาม]] หรือ [[ลัทธิเหตุผล]] (Gnosticism) ตีความหมายของการถูกขับจากสวรรค์ต่างกันไป
 
ใน[[คริสต์ศาสนวิทยา]], “การถูกขับจากสวรรค์” มีความหมายที่กว้างหมายถึงมวลมนุษย์ผู้มาจาก[[บาป]]ของอาดัมและอีฟที่เรียกว่า “[[ปฐมบาปกำเนิด]]” (original sin) เช่นในคำสอนของ[[นักบุญพอลแห่งทาซัส]]ที่บันทึกไว้ใน [[จดหมายนักบุญพอล:โรม|โรม]] 5:12-19 และ [[จดหมายนักบุญพอล:1 โครินธ์|1 โครินธ์]] 15:21-22 ผู้นับถือศาสนาคริสต์บางคนเชื่อว่า “การถูกขับจากสวรรค์” เป็นการทำความเสียหายให้แก่ธรรมชาติของโลกทั้งหมดโดยเฉพาะธรรมชาติของมนุษย์ ทำให้มนุษย์เกิดมาพร้อมกับปฐมบาปกำเนิด ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่ทำให้สามารถมีชีวิตชั่วนิรันดรโดยไม่ต้องให้พระเจ้าเข้ามาช่วย ผู้นับถือ[[นิกายโปรเตสแตนต์]]เชื่อว่าความตายของ[[พระเยซู]]เป็น “ค่าไถ่” ซึ่งทำให้มนุษย์ปราศจาก “ปฐมบาป” ที่เกิดจาก “การถูกขับจากสวรรค์” ตลอดไป นิกายอื่นๆ เชื่อว่า “การถูกขับจากสวรรค์” ทำให้มนุษย์มีอิสระจากบาปโดยมิต้องหาทางแก้บาปอีก
คำว่า “ปราศจากบาป” (prelapsarian) หมายถึง สภาวะที่เป็นอิสระจากความมีบาปก่อน “การถูกขับจากสวรรค์” หรือบางครั้งก็เป็นคำที่ใช้ในการรำลึกถึงเวลาในอดีตที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน หรือสถานะการณ์ที่เรียกว่า “คำนึงถึงความหลัง” (nostalgia)
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[คริสต์ศาสนาคริสต์]]
* [[ปฐมบาป]]
* [[อาดัม]]
* [http://www.hit.hu/eng/article.html?id=146 ความตาย - บาปคืออะไร?]
 
[[หมวดหมู่:ปรัชญาศาสนาคริสต์|ขับจากสวรรค์]]
[[หมวดหมู่:ปรัชญาศาสนาคริสต์|ขับจากสวรรค์พันธสัญญาเดิม]]
{{โครงศาสนาคริสต์}}
[[หมวดหมู่:พันธสัญญาเดิม|ขับจากสวรรค์]]
{{โครงศาสนา}}
 
[[ca:Caiguda de l'home]]
3,309

การแก้ไข