ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ"

* [http://www.asianlii.org/th/other/THCDR/2006/30.html ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 30 (ภาษาอังกฤษ)]. ''AsianLii''. สืบค้นเมื่อ 29-12-2552.
 
[[หมวดหมู่:การเมืองไทยองค์กรอิสระ]]
[[หมวดหมู่:คตส.| ]]
{{โครงการเมือง}}
 
[[en:Assets Examination Committee (Thailand)]]
3,309

การแก้ไข