ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นาวิน เยาวพลกุล"

(นาวิน เยาวพลกุล ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ดร.นาวิน เยาวพลกุล ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
 
ในช่วงที่เรียนระดับมัธยมศึกษาที่[[สาธิตปทุมวัน]]และ[[สาธิตประสานมิตร]]นั้น เขาเป็นเด็กที่เกเรจนมีปัญหากับโรงเรียน จนถูกไล่ออกจากโรงเรียนถึงสองครั้งจากโรงเรียนทั้งสอง แต่ด้วยการเอาชนะใจตน จึงทำให้เขาเอ็นทรานซ์ได้และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] ด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง จากนั้นได้รับทุนอานันทมหิดลไปศึกษาต่อที่[[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]โดยปริญญาโทศึกษาที่ [[Oregon State University]] และขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ [[University of California, Davis]]<ref>[http://www.agecon.ucdavis.edu/people/grad_students/info.php?id=87 ประวัติการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย]</ref> แต่ได้กลับมาที่ประเทศไทยก่อน นาวิน ต้าร์ เป็นอาจารย์จากโควตาของคณะเศรษฐศาสตร์ที่ให้แก่[[นิสิต]]ที่สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเป็นอันดับที่ ๑ ของรุ่น และได้ร่วมสอนวิชา [[เศรษฐศาสตร์จุลภาค]] และคณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Quantitative Analysis for Economist) ทั้งในภาคปกติและภาค inter ด้วย
 
ด้านชีวิตส่วนตัว ปัจจุบันนี้ คบหาดูใจกับ พลอย [[เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์]]
 
== การศึกษา ==
21,365

การแก้ไข