ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางสมาธิ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  13 ปีที่แล้ว
 
==ความเชื่อและคตินิยม==
*#เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดี
*#'''พระคาถาบูชา''' สวด 19 จบ
'''ปูเรนตัม โพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะราฯ'''
'''จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมมัน ตินติ อักขาตัง ปะริตตัน ตัมภะฌามะเหฯ'''
1,678

การแก้ไข