ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางสมาธิ"

==ความเชื่อและคตินิยม==
*เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดี
*'''พระคาถาบูชา''' สวด 19 จบ
'''ปูเรนตัม โพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะราฯ'''
'''จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมมัน ตินติ อักขาตัง ปะริตตัน ตัมภะฌามะเหฯ'''
1,678

การแก้ไข