ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางสมาธิ"

*เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดี
*'''พระคาถาบูชา'''สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี สวด 19 จบ
'''ปูเรนตัม โพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะราฯ'''
'''จิรัสสัง วายะมันมันตาปิ ตานิเนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมมัน ตินติ อักขาตัง ปะริตตัน ตัมภะฌามะเหฯ'''
 
==อ้างอิง==
1,678

การแก้ไข