ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิจินไท่จู่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ชื่ออื่น|||จักรพรรดิไท่จู่}}
'''สมเด็จพระจักรพรรดิจินไท่จู่''' (ค.ศ.1068-1123) ทรงมีพระนามเดิมว่า '''หว่านเอี๋ยนหวันเอี๋ยน อกูดาอากูดา''' (Wanyan Aguda) ทรงประสูติเมื่อ ค.ศ. 1068 (พ.ศ.1611)ที่[[จื่อจู]]ทรงขึ้นครองราชย์เป็นปฐมจักรพรรดิแห่ง[[ราชวงศ์จิน]]เมื่อค.ศ.1115 ิ(พ.ศ.1658)ทรงพระนามว่า'''จักรพรรดิจินไท่จู่'''ขณะพระชนม์ได้47พรรษาโดยก่อนหน้านั้นทรงขึ้นเป็นหัวหน้าเผ่า[[หยูเจินหนี่เจิน]]
แทนพระเชษฐาที่สิ้นพระชนม์ทรงครองราชย์เพียง8ปีก็สวรรคตในปีค.ศ.1123(พ.ศ.1666)ขณะพระชนม์ได้55พรรษา
พระราชอนุชาจึงขึ้นครองราชย์เป็น[[จักรพรรดิจินไท่จง]]
 
=พระบิดา พระมารดา และพระเชษฐาอนุชา=
*พระบิดา หวางเอี๋ยนเหอลี่เป่าหวันเอี๋ยนเหอลี่เป่า(完颜劾里钵)
*พระมารดา อี๋เจี่ยนฮองเฮา จากสกุล นาล่าน(翼简皇后拏懒氏)
*พระเชษฐา จินคังจง หวางเอี๋ยนฮู่หย่าซู๋หวันเอี๋ยนฮู่หย่าซู๋(金康宗完颜乌雅束)
*พระอนุชา อ๋องเว๋ย หวางเอี๋ยนหว๋อไต๋หวันเอี๋ยนหว๋อไต๋(魏王完颜斡带)
*พระอนุชา พระเจ้าจินไท่จง หวางเอี๋ยนหวันเอี๋ยนอู่ฉี่หม่าย(金太宗完颜晟,名 吴乞买)
*พระอนุชา อ๋องเลี้ยว หวางเอี๋ยนเซี๋ยเย่หวันเอี๋ยนเซี๋ยเย่(辽王完颜杲,名 斜也)
*พระอนุชา อ๋องเว๋ย หวางเอี๋ยนหว๋อไซ๋หวันเอี๋ยนหว๋อไซ๋(卫王完颜斡赛)
*พระอนุชา อ๋องลู่ หวางเอี๋ยนหว๋อเจ่อหวันเอี๋ยนหว๋อเจ่อ(鲁王完颜斡者)
*พระอนุชา อ๋องฮ๋าน หวางเอี๋ยนอู่กู๋ไน่หวันเอี๋ยนอู่กู๋ไน่(汉王完颜乌故乃)
*พระอนุชา อ๋องลู่ หวางเอี๋ยนตูมู่หวันเอี๋ยนตูมู่(鲁王完颜阇母)
*พระอนุชา อ๋องอี๋ หวางเอี๋ยนช้าล๋าหวันเอี๋ยนช้าล๋า(沂王完颜查剌)
*พระอนุชา อ๋องยุ๋น หวางเอี๋ยนหวันเอี๋ยนอู่ตัวปู่(郓王完颜昂,名 吾都补)
==ฮองเฮา พระสนม และพระโอรสธิดา==
*เชิงหมู่ฮองเฮาจากสกุลต้างกั๋ว(圣穆皇后唐括氏)
#องค์ชายห้า จินฮุ่ยจง หวางเอี๋ยนซงจุ๋นหวันเอี๋ยนซงจุ๋น พระบิดาของพระเจ้าจินซิจง(五子、嫡长子金徽宗完颜宗峻,名 绳果)
#องค์ชายเจ็ด อ๋องเฟิง หวางเอี๋ยนซงเฉาหวันเอี๋ยนซงเฉา(七子丰王完颜宗朝,名 乌烈 (列蒲阳虎))
#อ๋องเจ๋า หวางเอี๋ยนซงเจี้ยหวันเอี๋ยนซงเจี้ย(赵王完颜宗杰,名 没里野)
*กวงอี๋ฮองเฮาจากสกุลเป้ยหม่าน(光懿皇后裴满氏)
#องค์ชายใหญ่ อ๋องเลี้ยว หวางเอี๋ยนซงก๋านหวันเอี๋ยนซงก๋าน พระบิดาของพระเจ้าจินเต๋อจง(长子辽王完颜宗干,名 斡本(海陵王时为金德宗,金世宗时降为辽王))
*ฉินเซี๋ยนฮองเฮาจากสกุลเฮอเซ่อลี่(钦宪皇后纥石烈氏)
#องค์ชายรอง อ๋องซ๋ง หวางเอี๋ยนซงหว๋างหวันเอี๋ยนซงหว๋าง(二子宋王完颜宗望,名 斡离不)
#องค์ชายหก อ๋องเฉิน หวางเอี๋ยนซงจุ๋นหวันเอี๋ยนซงจุ๋น(六子陈王完颜宗隽,名 讹鲁观)
#อ๋องเฉิ้น หวางเอี๋ยนเอ้อลู่หวันเอี๋ยนเอ้อลู่(沈王完颜讹鲁)
*ซวนเซี๋นฮองเฮาจากสกุลปู๋ซ๋าน(宣献皇后仆散氏)
#องค์ชายสาม จินรุ๋ยจง หวางเอี๋ยนซงเอี้ยวหวันเอี๋ยนซงเอี้ยว (三子金睿宗完颜宗尧,名 讹里朵)
#อ๋องบิน หวางเอี๋ยนหวันเอี๋ยน เอ้อลู่ตัว(豳王完颜讹鲁朵)
*พระสนมหยวน(乌古论元妃)
#องค์ชายสี่ อ๋องเลี้ยง หวางเอี๋ยนซงบี๋หวันเอี๋ยนซงบี๋(四子梁王完颜宗弼,名 兀术)
#องค์ชายแปด อ๋องเว๋ย หวางเอี๋ยนซงเฉี้ยงหวันเอี๋ยนซงเฉี้ยง (八子卫王完颜宗强,名 阿鲁)
#องค์ชายเก้า อ๋องซู่ หวางเอี๋ยนซงหมิ่นหวันเอี๋ยนซงหมิ่น(九子蜀王完颜宗敏,名 阿鲁补)
*พระสนมเสี่ยวชวง(萧崇妃)
#อ๋องจี๋ หวางเอี๋ยนซี้นี้เลี๋ยหวันเอี๋ยนซี้นี้เลี๋ย(纪王完颜习泥烈)
#อ๋องซี หวางเอี๋ยนนิ้งจี้หวันเอี๋ยนนิ้งจี้(息王完颜宁吉)
#อ๋องจู่ หวางเอี๋ยนอ๋านซุนหวันเอี๋ยนอ๋านซุน(莒王完颜燕孙)
*เนี้ยงจี่อ ตู้ นู่ เค่อ(娘子独奴可)
#อ๋องเย๋ หวางเอี๋ยนหว๋อฮูหวันเอี๋ยนหว๋อฮู(邺王完颜斡忽)
 
 
25

การแก้ไข