ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การรู้หนังสือ"

เปลี่ยน หมวดหมู่:สังคมมนุษย์ → หมวดหมู่:สังคม ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เปลี่ยน หมวดหมู่:สังคมมนุษย์ → หมวดหมู่:สังคม ด้วยสจห.)
[[หมวดหมู่:ภาษา]]
[[หมวดหมู่:ความรู้]]
[[หมวดหมู่:สังคมมนุษย์]]
{{โครงภาษา}}
 
3,309

การแก้ไข