ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล กฎหมาย/doc"

| สมุดปกขาว =
| ผู้ยกร่าง =
| การแก้ไขเพิ่มเติม =
| วาระที่หนึ่งสภาล่าง =
| วาระที่สองสภาล่าง =
| วาระที่สองสภานิติฯ =
| วาระที่สามสภานิติฯ =
| การแก้ไขเพิ่มเติม =
| การยกเลิก =
| กฎหมายที่เกี่ยวข้อง =
5,233

การแก้ไข