ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล กฎหมาย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| data14 = {{{ผู้รักษาการ<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| header15 = {{#if:{{{ชื่อร่าง<includeonly>|</includeonly>}}}{{{วันร่าง|}}}{{{วาระที่หนึ่ง|}}}{{{วาระที่สอง|}}}{{{วาระที่สามผู้เสนอ|}}}|การร่าง}}
| label16 = ชื่อร่าง
| data16 = {{{ชื่อร่าง<includeonly>|</includeonly>}}}
| label19 = ผู้เสนอ
| data19 = {{{ผู้เสนอ<includeonly>|</includeonly>}}}
| label20 = วาระที่หนึ่งสมุดปกขาว
| data20 = {{{วาระที่หนึ่งสมุดปกขาว<includeonly>|</includeonly>}}}
| label21 = วาระที่สองผู้ยกร่าง
| data21 = {{{วาระที่สองผู้ยกร่าง<includeonly>|</includeonly>}}}
| label22 = วาระที่สาม
| data22 = {{{วาระที่สาม<includeonly>|</includeonly>}}}
| label23 = สมุดปกขาว
| data23 = {{{สมุดปกขาว<includeonly>|</includeonly>}}}
| label24 = ผู้ยกร่าง
| data24 = {{{ผู้ยกร่าง<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| header2522 = {{#if:{{{การแก้ไขเพิ่มเติมวาระที่หนึ่งสภาล่าง<includeonly>|</includeonly>}}}{{{วาระที่สองสภาล่าง|}}}{{{วาระที่สามสภาล่าง|}}}|การแก้ไขเพิ่มเติมยกร่างในชั้นสภาล่าง}}
| label23 = วาระที่หนึ่ง
| data26 = {{{การแก้ไขเพิ่มเติม<includeonly>|</includeonly>}}}
| data23 = {{{วาระที่หนึ่งสภาล่าง<includeonly>|</includeonly>}}}
| label24 = วาระที่สอง
| data2624 = {{{การแก้ไขเพิ่มเติมวาระที่สองสภาล่าง<includeonly>|</includeonly>}}}
| label2225 = วาระที่สาม
| data25 = {{{วาระที่สามสภาล่าง<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| header2726 = {{#if:{{{การยกเลิกวาระที่หนึ่งสภาสูง<includeonly>|</includeonly>}}}{{{วาระที่สองสภาสูง|}}}{{{วาระที่สามสภาสูง|}}}|การยกเลิกยกร่างในชั้นสภาสูง}}
| label27 = วาระที่หนึ่ง
| data28 = {{{การยกเลิก<includeonly>|</includeonly>}}}
| data27 = {{{วาระที่หนึ่งสภาสูง<includeonly>|</includeonly>}}}
| label28 = วาระที่สอง
| data28 = {{{วาระที่สองสภาสูง<includeonly>|</includeonly>}}}
| label29 = วาระที่สาม
| data2229 = {{{วาระที่สามสภาสูง<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| header2930 = {{#if:{{{กฎหมายวาระที่เกี่ยวข้องหนึ่งสภานิติฯ<includeonly>|</includeonly>}}}{{{วาระที่สองสภานิติฯ|กฎหมาย}}}{{{วาระที่เกี่ยวข้องสามสภานิติฯ|}}}|การพิจารณาในสภานิติบัญญัติ}}
| label31 = วาระที่หนึ่ง
| data30 = {{{กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<includeonly>|</includeonly>}}}
| data31 = {{{วาระที่หนึ่งสภานิติฯ<includeonly>|</includeonly>}}}
| label32 = วาระที่สอง
| data32 = {{{วาระที่สองสภานิติฯ<includeonly>|</includeonly>}}}
| label33 = วาระที่สาม
| data33 = {{{วาระที่สามสภานิติฯ<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| header3134 = {{#if:{{{ภาพรวมการแก้ไขเพิ่มเติม<includeonly>|</includeonly>}}}|ภาพรวมการแก้ไขเพิ่มเติม}}
| data3235 = {{{ภาพรวมการแก้ไขเพิ่มเติม<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| header3336 = {{#if:{{{คำสำคัญการยกเลิก<includeonly>|</includeonly>}}}|คำสำคัญการยกเลิก}}
| data3437 = {{{คำสำคัญการยกเลิก<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| header3538 = {{#if:{{{เว็บไซต์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<includeonly>|</includeonly>}}}|เว็บไซต์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง}}
| data3639 = {{{เว็บไซต์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| header40 = {{#if:{{{ภาพรวม<includeonly>|</includeonly>}}}|ภาพรวม}}
| data2341 = {{{สมุดปกขาวภาพรวม<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| header42 = {{#if:{{{คำสำคัญ<includeonly>|</includeonly>}}}|คำสำคัญ}}
| data2443 = {{{ผู้ยกร่างคำสำคัญ<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| header44 = {{#if:{{{เว็บไซต์<includeonly>|</includeonly>}}}|เว็บไซต์}}
| data2845 = {{{การยกเลิกเว็บไซต์<includeonly>|</includeonly>}}}
 
}}<noinclude>{{Documentation}}<!--NOTE: Please insert categories and interwikis in [[Template:Infobox Legislation/doc]].-->[[be-x-old:Шаблён:Дамова]]
5,233

การแก้ไข