ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
=== การเสนอร่างพระราชบัญญัติ ===
 
ในปลาย พ.ศ. 2545 มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กถึงแปดฉบับ ต่อสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ของประเทศไทย ในการประชุมปีที่ 2 ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2545 คือ<ref name = "Announcement-001"/>
 
# คณะรัฐมนตรีเสนอ หนึ่งฉบับ คือ "ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ..."
## "ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ..." - พฤติชัย ดำรงรัตน์ เสนอ
## "ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ..." - สลิลทิพย์ ชัยสดมภ์ เสนอ
 
โดยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ปีที่ 2 ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ที่ประชุมมีมติให้รับหลักการของร่างพระราชบัญญัติทั้งแปด หลักการ คือ ให้มีกฎหมายคุ้มครองเด็ก<ref name = "Announcement-001"/>
 
== เหตุผลของพระราชบัญญัติ ==
5,233

การแก้ไข