ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระคาร์ดินัล"

(เพิ่มหัวข้อพระคาร์ดินัลในไทย)
 
==พระคาร์ดินัลในประเทศไทย==
[[ไฟล์:PicMichael 0006Michai Kitbunchu.JPGgif|150px|thumb|right|[[พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู]]<br>อดีตมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ]]
 
[[สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2]] ได้มีพระสมณสาส์นแต่งตั้งมุขนายก ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู มุขนายก[[เขตมิสซังกรุงเทพฯ]] เป็นพระคาร์ดินัลคนแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ [[5 มกราคม]] [[ค.ศ. 1983]] และมีพิธีสถาปนาสมณศักดิ์พระคาร์ดินัลอย่างเป็นทางการในวันที่ [[2 กุมภาพันธ์]] ปีเดียวกัน ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม นครรัฐวาติกัน
54,124

การแก้ไข