ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอพิเนฟรีน"

เพิ่มขึ้น 525 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
หน้าใหม่: คือฮอร์โมนที่ถูกสร้างมาจากต่อมหมวกไต เป็นฮอร์โมนในภาวะฉุกเ...
(หน้าใหม่: คือฮอร์โมนที่ถูกสร้างมาจากต่อมหมวกไต เป็นฮอร์โมนในภาวะฉุกเ...)
(ไม่แตกต่าง)
3

การแก้ไข