Gilbertha

เข้าร่วมเมื่อ 7 ธันวาคม 2553
เพิ่มขึ้น 116 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ภาพ =
| วันเกิด = {{วันเกิด-อายุ|2534|12|25}}
| อาชีพ = [[นักศึกษา]]ชั้นปีที่ 1
| สถานที่อยู่ =
| เริ่ม = [[31 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2549]]
{{ผู้ใช้ ใส่แว่น}}
{{User UTC|+7}}
{{User Buddhist}}
{{User นอน|23.30}}
{{User ตื่น|7.30}}
{{กล่องผู้ใช้ล่าง}}
{{กล่องผู้ใช้บน | ความสนใจ}}
{{User ดนตรี|[[เลดี้กาก้า]] /[[มิคา]] [[ดัฟฟี]] /[[บียอนเซ่]] /[[ริอานน่า]]}}
{{User BBC}}
{{User TV}}
{{User Music}}
{{User Userbox}}
{{กล่องผู้ใช้ล่าง}}
{{กล่องผู้ใช้บน | คอมพิวเตอร์}}
{{User BuddhistMacOS}}
{{User Safari}}
{{กล่องผู้ใช้ล่าง}}
805

การแก้ไข