ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำยาล้างจาน"

'''มีคำถามว่าน้ำยาล้างจานละลายน้ำได้หรือไม่'''
''คำตอบคือไม่ได้''เพราะ.......(ไปค้นคว้าเอง ผู้เขียนไม่รู้แต่รู้ว่าละลายน้ำไม่ได้เพราะอ่านหนังสือ):D
 
'''น้ำยาล้างจาน กับ สบู่ กับ ผงซักฟอก แตกต่างกันอย่างไร'''
'''คำตอบคือ''' ล้างจานกับสบู่ใกล้เคียงกัน แต่ผงซักฟอกแตกต่าง
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม