ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสารสาสน์พิทยา"

* นางยุวดี พารุ่ง - ผู้อำนายการ
* นางณัฎญินีนาถ ลิมปิตะวัฒน์ - รองผู้อำนวยการแผนกอนุบาล
* นางอุทัย สถาพรเจริญชัย - รองผู้อำนวยการแผนกประถมและฝ่ายวิชาการ
* นางอุษา สาธรณ์ - รองผู้อำนวยการแผนกมัธยม
* นางฐานิต กิมประพันธ์ - รองผู้อำนวยการแผนกสองภาษา, Head of English Teacher
ผู้ใช้นิรนาม