ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมหมาย ฮุนตระกูล"

(replaceViaLink)
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทย]]
[[หมวดหมู่:นักเศรษฐศาสตร์ชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.จ. (ฝ่ายหน้า)]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
32,555

การแก้ไข