ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร"

(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{พระราชโอรส-พระราชธิดาในรัชกาลที่ 3 ที่ได้ทรงกรม}}
 
{{เรียงลำดับ|สิงหรา}}
{{ประสูติปี|2369}}{{สิ้นพระชนม์ปี|2446}}
[[หมวดหมู่:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3]]
[[หมวดหมู่:พระองค์เจ้า|สิงหรา]]
[[หมวดหมู่:กรมหลวง|บดินทรไพศาลโสภณ]]
[[หมวดหมู่:พระราชโอรสในรัชกาลที่ 3]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.จ.ก.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ น.ร.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.จ. (ฝ่ายหน้า)]]
{{โครงชีวประวัติ}}
32,569

การแก้ไข