ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ"

เปลี่ยนรูปอาคารย์จักรพงษ์
(เปลี่ยนรูปอาคารย์จักรพงษ์)
 
== '''ประวัติการก่อตั้ง''' ==
[[ไฟล์:cpc_campus.jpg|thumb|left|250px|ภาพวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ขณะก่อสร้างอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารจักรพงษ์ 13/1/2553]]
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ก่อตั้งขึ้น เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ [[7 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2509]] โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลาง" โดย[[จอมพลประภาส จารุเสถียร]] เป็นผู้ริเริ่ม
 
 
== '''มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ''' ==
[[ไฟล์:อาคารตึกจักรพงษ์.JPG|thumb|right|280200px|ภาพอาคารจักรพงษ์ ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ของทางวิทยาเขต]]
 
* [[พ.ศ. 2548]] จากพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]] ซึ่ง[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตาม[[พระราชบัญญัติ]]สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล [[พ.ศ. 2518]] ปรับเปลี่ยนเป็น[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]]
41

การแก้ไข