ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็มเธียเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''เอ็มเธียเตอร์''' เป็น[[โรงละคร]]เอกชน ตั้งอยู่ที่[[ถนนเพชรบุรีตัดใหม่]] [[กรุงเทพมหานคร ]]
 
เอ็ม เธียเตอร์ เดิมชื่อ '''โรงละครกรุงเทพ''' เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ [[พ.ศ. 2536]] โดย[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงละคร เมื่อวันที่ [[28 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2536]] โรงละครกรุงเทพแห่งนี้ มีจุดมุ่งหมายจะให้เป็นศูนย์กลาง ในการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่รักการละครทุกคน โดยมี[[ปรัชญา]][[ความเชื่อที่]]ว่า [[ประเทศไทย]]จะก้าวหน้าทัดเทียมกับ[[ประเทศ]]อื่นใน[[โลก ]]ได้ต้องมีปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน[[เทคโนโลยี]]เพราะ เพราะเมื่อปราศจากความเข้มแข็งในด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้ว ประเทศก็จะ พัฒนาไปได้เฉพาะแต่เปลือก ที่เป็นเทคโนโลยี แต่ปราศจากแก่นที่เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์และ พัฒนาคุณภาพของคน
 
อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาด้านการหมดสัญญาเช่าที่ดิน ทำให้ แดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ผู้ก่อตั้งโรงละครกรุงเทพและผู้ถือหุ้นอื่น ลงมติร่วมกันที่จะยุติกิจการของบริษัทโรงละครกรุงเทพตั้งแต่ วันที่ [[31 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2547]] และนับแต่วันที่ [[1 มกราคม]] [[2548]] บริษัท [[สหมนูญผล]] จำกัด ได้เข้าบริหารและจัดการโรงละครกรุงเทพเดิม ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2551]] ด้วยความร่วมมือจากดรีมบ๊อกซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของแดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์และโรงละครกรุงเทพ โรงละครกรุงเทพจึงได้รับการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง โดยเปลี่ยนชื่อเป็น เอ็ม เธียเตอร์
 
กลุ่มผู้บริหารมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะดำเนินการให้โรงละครที่มีประวัติความเป็นมายาวนานโรงนี้ได้เป็นศูนย์กลางสำหรับการแสดงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรี การแสดงนาฎศิลป์ไทยและสากล รวมทั้งการแสดงละครเวทีในรูปแบบต่างๆ นอกจากนั้นยังหวังจะให้โรงละครนี้เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในด้านของศิลปะการแสดงอีกด้วย ในการปรับปรุงสถานที่ใหม่นี้ เอ็ม เธียเตอร์ ยังจัดพื้นที่ในส่วน Event Hall เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อรองรับการจัดงาน Event ต่างๆ หรือ การจัดแสดง visual arts เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงจิตรกรรมและประติมากรรมโดยศิลปินร่วมสมัย เป็นต้น
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.mtheatrebangkok.com/ เว็บไซต์โรงละคร]
5,840

การแก้ไข