ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชะรีอะฮ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.6.4) (โรบอต เพิ่ม: mk:Шеријат)
'''กฎหมายชาริอะห์''' ({{lang-en|Sharia หรือ Shari'ah}}) คือประมวลข้อปฏิบัติต่างๆ ของ[[กฎหมายศาสนา]]ของ[[ศาสนาอิสลาม]] คำว่า “ชาริอะห์” แปลว่า “ทาง” หรือ “ทางไปสู่แหล่งน้ำ” กฎหมายชาริอะห์คือโครงสร้างทาง[[กฎหมาย]]ที่ครอบคลุมวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลและสารธารณชนที่มีพื้นฐานมาจาก[[หลักนิติศาสตร์]] (jurisprudence) ของศาสนาอิสลามสำหรับใช้โดย[[มุสลิม]]
 
กฎหมายชาริอะห์ครอบคลุมด้านต่างๆ ของชีวิตประจำวันที่รวมทั้ง[[ระบบการปกครองของอิสลาม|ระบบการปกครอง]], [[ระบบเศรษฐกิจของอิสลาม|ระบบเศรษฐกิจ]], [[ทัศนคติของอิสลามต่อจิรยธรรมทางธุรกิจ|ระบบการดำเนินธุรกิจ]] [[ระบบการธนาคารของอิสลาม|ระบบการธนาคาร]], ระบบการทำสัญญา, [[ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวของอิสลาม|ความสัมพันธ์ในครอบครัว]], [[ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวของอิสลาม|ความสัมพันธ์ในครอบครัว]], [[หลักของความสัมพันธ์ทางเพศของอิสลาม|หลักของความสัมพันธ์ทางเพศ]], [[หลักการอนามัยของอิสลาม|หลักการอนามัย]] และปัญหาสังคม
 
กฎหมายชาริอะห์ในปัจจุบันเป็นกฎหมายศาสนาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดและเป็นกฎหมายที่ปรากฏบ่อยที่สุดของ[[ระบบกฎหมายของโลก]]พอพอกับ[[คอมมอนลอว์]] และ [[กฎหมายแพ่ง (ระบบกฎหมาย)|กฎหมายแพ่ง]]<ref>{{Harv|Badr|1978}}</ref> ระหว่าง[[ยุคทองของอิสลาม]]กฎหมายอิสลามอาจจะมีอิทธิพลต่อการวิวัฒนาการของคอมมอนลอว์<ref name=Makdisi>{{Harv|Makdisi|1999}}</ref> ซึ่งก็ทำให้มีอิทธิพลต่อการวิวัฒนาการของคอมมอนลอว์ระดับสถาบันต่างๆ<ref name=Badr>{{Harv|Badr|1978|pp=196-8}}</ref>
ผู้ใช้นิรนาม