ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จรัล มโนเพ็ชร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ชื่อ '''สิงห์แก้ว มโนเพ็ชร''' ส่วนแม่ชื่อ '''เจ้าต่อมคำ (ณ เชียงใหม่) มโนเพ็ชร''' สืบเชื้อสายมาจากราชตระกูล [[ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)|ณ เชียงใหม่]]
 
จรัลเกิดเมื่อวันที่ [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2494]] (บางแห่งระบุว่า เกิด [[พ.ศ. 2498]]) เป็นลูกคนที่สอง มีพี่น้องชายหญิงรวมทั้งหมด 7 คน
ครอบครัวเป็นชนชั้นกลาง มีชีวิตเรียบง่ายสมถะตามแบบวิถีชีวิตชาวเหนือทั่วไป ใฝ่ใจใน[[พุทธศาสนา]] ทั้งพ่อและแม่ของจรัลจะไปทำบุญและร่วมงานพิธีทางศาสนาอยู่เสมอที่วัดใกล้บ้าน คือ วัดฟ่อนสร้อย ซึ่งเป็นวัดที่ครอบครัวนี้มีศรัทธาอย่างยิ่ง
ด้วยครอบครัวมโนเพ็ชรเป็นครอบครัวใหญ่ พ่อของจรัลจึงต้องหารายได้พิเศษ ความที่เป็นคนมีฝีมือในด้านงานศิลปะ[[หัตถกรรม]]ท้องถิ่นที่สืบทอดตกมาจากบรรพบุรุษชาวเหนือ ทั้งการเขียนรูป และการแกะสลักไม้
[[หมวดหมู่:นักดนตรีชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:นักแสดงไทย]]
[[หมวดหมู่:ศิลปินสังกัดนิธิทัศน์ โปรโมชั่น]]
[[หมวดหมู่:นักดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ]]
[[หมวดหมู่:ชาวเชียงใหม่]]
ผู้ใช้นิรนาม