ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญเลื่อน เครือตราชู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ผู้นำประเทศ
| name = คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
 
== ประวัติ ==
 
คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู เกิดเมื่อวันที่ [[13 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2461]] เป็นธิดาของหลวงประสิทธิ์นรกรรม (เจี่ยน หงสประภาส) และนางเหรียญทอง หงสประภาส
 
=== การศึกษา ===
คุณหญิงบุญเลื่อน เข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดเชิงเลน [[อำเภอบางไทร]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] ต่อมาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาต่อที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อำเภอเมือง [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] ท่านได้รับทุนการศึกษามาเรียนวิชาสามัญและวิชาครูที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย และ[[มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี|โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์]] [[กรุงเทพมหานคร]] ซึ่งท่านจบวิชาสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 และวิชาครูประโยคประถม (ป.ป)
 
คุณหญิงบุญเลื่อนเข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดเชิงเลน [[อำเภอบางไทร]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] ต่อมาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาต่อที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อำเภอเมือง [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] ท่านได้รับทุนการศึกษามาเรียนวิชาสามัญและวิชาครูที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย และโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ [[กรุงเทพมหานคร]] ซึ่งท่านจบวิชาสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 และวิชาครูประโยคประถม (ป.ป)
 
ต่อมาคุณหญิงบุญเลื่อนได้รับทุนไปศึกษาต่อ[[คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] จนจบปริญญาตรีในปี [[พ.ศ. 2481]] ได้วุฒิ (อ.บ.,ป.ม) และจบปริญญาทางการศึกษา (M.A.) จาก[[มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย]] [[นิวยอร์ก]] [[สหรัฐอเมริกา]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2498]]
 
=== รับราชการ ===
 
ในปี [[พ.ศ. 2482]] คุณหญิงบุญเลื่อนเข้ารับราชการที่[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา|โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2485]] ท่านได้รับมอบหมายจาก [[หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล|ฯพณฯ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล]] ให้ไปดูแลงานธุรการและทะเบียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ (ระหว่าง[[สงครามโลกครั้งที่ 2]]) และช่วยราชการที่กรมวิสามัญศึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียนครูทั่วประเทศจนถึงปี [[พ.ศ. 2490]]
 
 
== [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]] ==
 
* [[5 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2518]] - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม)
* [[5 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2520]] - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช)
 
{{ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา}}
 
{{เกิดปี|2461}}{{alive}}
[[หมวดหมู่:คุณหญิง]]
[[หมวดหมู่:ครูชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี]]
{{เกิดปี|2461}}{{alive}}
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.จ.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.]]
56,707

การแก้ไข