ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต : Phd in Finance & Phd in Marketing
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
* [[กิตติรัตน์ ณ​ ระนอง]] เคยดำรงตำแหน่งอดีต[[ผู้จัดการ]]ของ[[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]]
 
* [[กิตติรัตน์ ณ​ ระนอง]] เคยดำรงตำแหน่ง[[ผู้จัดการ]]ของ[[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]]
* [[บรรยงค์ พงษ์พาณิชย์]] ผู้จัดการ
* [[ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ]] กรรมการผู้จัดการใหญ่ [[ธนาคารนครหลวงไทย]]
* นายแพทย์[[สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี]] อดีต[[รองนายกรัฐมนตรี]] อดีต[[รัฐมนตรี]]หลายกระทรวง กรรมการบริหาร[[พรรคไทยรักไทย]]
* [[สุรนันท์ เวชชาชีวะ]] อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
* [[พนิช วิกิตเศรษฐ์]] อดีต[[รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]สมัย[[นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน]]สมัยแรก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์
* [[วิรุฬ เตชะไพบูลย์]] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ [[พรรคเพื่อไทย]]
* [[อริสรา ธนาปกิจ]] (ครูพี่แนน) หัวหน้าทีม Edutainer และผู้ร่วมก่อตั้ง โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept E Academy
 
== อ้างอิง ==
58,494

การแก้ไข