ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองมาบตาพุด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- ข้อมูลเสริม -->
|คำขวัญ=มาบตาพุดเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม นำเทคโนโลยี ประเพณีวันไหล ใส่ใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
|ชื่อนายกเทศมนตรี=นายสมพงษ์ถวิล โสภณโพธิบัวทอง
|รหัสiso= 21XX
|พื้นที่=144.575
ผู้ใช้นิรนาม