ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เฮโจเกียว"

== ชื่อที่มา ==
 
* ถ้าอ่านคำว่า '''เฮ''' (平) ของ เฮโจวเคียว เป็นแบบภาษาจีน จะหมายความว่า ราบ พื้นราบ ซึ่งสันนิษฐานกันว่าคำนี้น่าจะมาจากว่า เมื่อเมืองหลวงเก่าและเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น อาซึกะ ตั้งอยู่บนภูเขา แผ่นดินไม่เสมอกัน จึงย้ายมาบนที่ราบ แผ่นดินเรียบ จึงนำคำว่า เฮ อันหมายความว่าเรียบ มารวม
* '''โจว''' (城) นั้นหมายความว่า [[ปราสาท]] หรือ [[เมือง]] ซึ่งสร้างเป็นแบบจตุรัสแบบเมืองหลวงจีน
* '''เคียว''' หรือ เกียว (京) คือเมืองหลวง ซึ่งสามารถเห็นได้ชื่อเมืองในปัจจุบันเช่น เกียวโตะ (京都) และ โตเกียว (東京)
 
== หัวข้อที่เกี่ยวข้อง ==