ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันครู"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
(สวดนำ) ปาเจราจริยา โหนติ (รับพร้อมกัน) คุณุตฺตรานุสาสกา
 
ปญญาวุฑฺฒิกเร เต เต ทินฺโนวาเท นมามิหํ
 
 
แก่ชาติและประเทศไทย เทอญฯ
 
== รายชื่อประเทศที่มีวันครู ==
=== ประเทศที่มีวันครูที่ไม่ใช่วันหยุด ===
306

การแก้ไข