ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซองจงแห่งโครยอ"

 
== พระราชวงศ์ ==
*'''พระราชบิดา''' พระเจ้าแทจง (대종, 戴宗)พระราชโอรสของ[[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]] กับสมเด็จพระจักรพรรดินีซินจอง ตระกูล ฮวางจูฮวางโบ
*'''พระราชมารดา''' สมเด็จพระชายาซอนอึย ตระกูล ยู แห่ง ฮวางจู (선의왕후 유씨, 宣義王后 劉氏)พระราชธิดาของพระเจ้าแทโจ กับ สมเด็จพระจักรพรรดินีจองด๊อก ตระกูล ยู
 
'''พระมเหสี'''
*สมเด็จพระราชินีมุนด๊อก ตระกูล ยูฮวางโบ (문덕왕후 유씨, 文德王后) พระราชธิดาของ[[พระเจ้าควางจงแห่งโครยอ|พระเจ้าควางจง]] กับสมเด็จพระราชินีแทมก
*สมเด็จพระราชินีมุนฮวา ตระกูล คิม (문화왕후 김씨, 文和王后) ธิดาของ คิมวอนซุง
 
'''พระสนม'''
*องค์หญิงนักรัง ตระกูลแชยู (낙랑군대부인 최씨, 樂浪郡大夫人) พระราชธิดาของ[[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]] กับสมเด็จพระจักรพรรดินีซินมยองซุนซอง ตระกูล ยู
 
'''พระขนิษฐา'''
 
'''พระราชธิดา'''
*สมเด็จพระราชินีซอนจอง ตระกูลยูฮวางโบ (선정왕후 유씨, 宣正王后 劉氏) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมุนด๊อก ตระกูล ยูฮวางโบ
*สมเด็จพระราชินีวอนจอง ตระกูล คิม (원정왕후, 元貞王后) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมุนฮวา ตระกูล คิม
*สมเด็จพระราชินีวอนฮวา ตระกูล แชยู (원화왕후, 元和王后) พระราชธิดาขององค์หญิงนักรัง ตระกูลแชยู
 
 
ผู้ใช้นิรนาม