ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

เพิ่มขึ้น 37 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(moveCategory)
# [[พระมหาภัททากุณฑลเกสีเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
# [[พระมหาภัททกาปิลานีเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ระลึกชาติได้)
# [[พระมหาภัททากัจจานาเถรี|พระนางยโสธรา]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้บรรลุมหาภิญญา
# [[พระมหากีสาโคตมีเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
# [[พระมหาสิงคาลมาตาเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
38

การแก้ไข